Functionalteit

PlanProf biedt een volledig CRM systeem, waarbij de gegevens centraal worden opgeslagen. Ook als u met meerdere bedrijven of vestigingen (multi-company) werkt, kunt u gebruik maken van één centraal gegevensbestand van relatiegegevens. U kunt bij de relatie o.a. dossiers bijhouden, financiële gegevens en instellingen, prijsafspraken, inkoop- en verkoop facturen, correspondentie etc. Ook kunnen uitgaande n binnenkomende email berichten met één druk opgenomen worden in de dossiers van de relatie. Daarnaast biedt PlanProf ook de mogelijkheid te koppelen met een (VOIP) telefoonoplossing.
In PlanProf legt u medewerkers, machine, uitrustingstukken en materialen vast. Uiteraard kunt u uw inhuur van deze items ook binnen PlanProf vastleggen. Er is een logische indeling te maken in (sub)groepen zodat u snel kunt zoeken en vinden.
In PlanProf kunt u ook Projecten van zowel aangenomen werk als werk op regiebasis. De projectmodule biedt u onder andere de koppeling aan een relatie, contactpersoon en (werk) locatie. Maar ook het vastleggen van een aanneemsom, registreren van de inkoop en de voor- en nacalculatie. Ook hier kan dossieropbouw plaatsvinden.
PlanProf biedt een uitgebreide structuur voor de prijsbepaling per item/persoon, project of klant. Deze kunnen binnen PlanProf overzichtelijk en snel via de prijslijsten beheerd worden. De prijzen zijn op diverse niveaus inzichtelijk en eenvoudig te muteren. Hierdoor vormt het bijhouden van de juiste prijzen geen obstakel meer.
De planner(s) hebben ten alle tijden inzicht in de beschikbaarheid van machines en mensen en kunnen via “klikken en slepen” met hun muis de benodigde inzet plannen. Dit alles wordt geboden in een grafisch planscherm, dat ook met meerdere vestigingen (multi-company) gebruikt kan worden. Men kan hierbij gebruik maken van een tweedagen, week of maandplanning, waarbij diverse filters voor de planners beschikbaar zijn. Bij het plannen kunnen medewerkers en machines worden gekoppeld aan de projecten, relatie en bijbehorende prijslijsten. Hierdoor is de verdere administratieve afwikkeling van de geplande activiteiten een fluitje van een cent. Ook kunnen voorkeuren worden opgenomen, zodat PlanProf b.v. aan de hand van materieel een voorstel kan doen voor de juiste medewerkers, uitrustingstukken of materiaal.
Het bijhouden en verwerken van de uren van uw medewerkers doet u in het administratiescherm. De uren worden in eerste instantie gevoed vanuit de geplande uren en kunnen op basis van de werkelijke uren aangepast worden. Vanuit het administratiescherm kunt u , middels één druk op de knop, een opdracht bon of nummer aanvragen bij de uitvoerder of opdrachtgever. Vanuit de administratie kunnen indien gewenst nog snel en efficiënt wijzigingen doorgevoerd worden of kan direct overgegaan worden tot (elektronische) facturatie, waarbij additionele documenten eenvoudig met de elektronische factuur meegezonden kunnen worden.
Geef uw medewerkers op ieder gewenst moment inzicht in de werkzaamheden die zij uit moeten voeren. Na het afronden van de werkzaamheden kunnen zij direct hun uren registreren welke direct op kantoor geregistreerd worden en inzichtelijk zijn. Men kan ook losse uren administreren, foto's maken en de route opvragen. Dient men extra materieel, uitrusting of materiaal op locatie op te nemen, dan kan men dit ook in de mobiele web app verwerken. Tevens biedt de mobiele oplossing van PlanProf de mogelijkheid om een werkbon te laten ondertekenen en direct aan de relatie te verzenden.